25. januar 2011

Arbejdstilsynet giver ”grøn smiley” til Wissenberg

Wissenberg har i december 2010 haft uanmeldt kontrolbesøg af Arbejdstilsynet.

Wissenberg har ajourførte arbejdspladsvurderinger (APV) og gennemfører en målrettet indsats for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Firmaets trivsel måles jævnligt i tilfredshedsanalyser, som efterfølgende evalueres i Samarbejdsudvalget.

Arbejdstilsynet var meget tilfreds med indsatsen på arbejdsmiljøområdet.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man finde Wissenberg under fortegnelsen Grøn smiley.

http://www.at.dk/TILSYN/Smiley/Visning-Gron-smiley.aspx?sc_lang=da&ddlsmiley=4