28. juni 2011

Albertslund Syd

Bygherrerådgivningsteamet består af Wissenberg med WITRAZ arkitekter som underrådgiver.

Projektet omfatter renovering af ca. 550 rækkehuse og skal udbydes i totalentreprise på grundlag af en allerede gennemført prøveblok – et såkaldt EUDP-projekt. Bygningerne ønskes opdateret til energiklasse 2015. Der er opnået Skema A-godkendelse med støtte fra Landsbyggefonden, og renoveringen forventes at løbe fra 2012 til 2016.

Samtidig med renoveringen omlægges fjernvarmeledningerne fra krybekældrene til placering i terræn.

Wissenberg skal bistå med teknisk bygherrerådgivning, udbudsforretning, logistikplanlægning af bl.a. genhusning af beboere, granskning og risikostyring.