13. september 2011

AKB, Rødovre – afdeling Ved Milestedet

Wissenberg skal forestå totalrådgivning vedrørende udskiftning af stigstrenge i både etage- og højhuse, istandsættelse og efterisolering af indgangspartier samt udskiftning af tagrender og nedløb i etagehusene.

Milestedet er opført i 1955-1958 og omfatter tre 3-etagers vinkelblokke samt to højhuse på henholdsvis 12 og 16 etager, i alt 456 familieboliger.